Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.08.2022 tarihli toplantısında, Üniversite bünyesinde yer alan birimlerdeki kurumsal veri ve bilgi varlıklarının belirlenen kurallar ve yöntemlere uygun olarak tanımlanması, üretilmesi, bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurumsal veri sahipleri, kurumsal veri kullanıcıları ve kurumsal veri sorumluları ve diğer paydaşlara ilişkin süreçlerin yönetilmesi, kurum içi ve kurum dışı planlara, raporlara, belgelendirmelere, sıralamalara ve göstergelere girdi teşkil edecek kurumsal veri ve bilgilerin oluşturulması için gerekli planların, programların ve uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini ilgili birimler ile eşgüdüm sağlayarak yürütmek amacıyla Ankara Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü kurulmuştur.