Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları akademik faaliyetlerine ilişkin performans başvuruları Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSİS) üzerinden alınmıştır. Başvuruların değerlendirmesi ise bölüm/birim, fakülte ve rektörlük bünyesinde oluşturulan akademik performans değerlendirme komisyonları tarafından titizlikle yürütülmüştür. Süreç, 27 Aralık 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi’ne uygun bir şekilde tamamlanmıştır.

Değerlendirme sürecinde öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri altı farklı başlıkta incelenmiş ve her bir başlık için özel olarak belirlenen Akademik Performans Puanları (APP) hesaplanmıştır. Bu başlıklar şunlardır:

  • APP1: Yayınlar ve Atıflar
  • APP2: Proje, Patent ve Tasarımlar
  • APP3: Ödüller, Üyelikler ve Tanınırlık
  • APP4: Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler
  • APP5: Eğitim Faaliyetleri
  • APP6: Yönetimsel Faaliyetler

Her bir öğretim elemanının bu başlıklar altındaki performans puanları, kişisel APSİS ekranlarında detaylı bir biçimde sunulmaktadır. Öğretim elemanlarının Toplam Performans Puanları (TPP), Ankara Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları’nın 5. maddesinde belirtilen formül doğrultusunda hesaplanmıştır:

TPP = APP1 x 0,5 + APP2 x 0,3 + APP3 x 0,05 + APP4 x 0,05 + APP5 x 0,05 + APP6 x 0,05

Akademik performans değerlendirme süreciyle ilgili detaylı bilgilere http://veri.ankara.edu.tr/akademik-performans/ adresinden erişilebilmektedir. Bu kapsamlı değerlendirme süreci, üniversitemizin kalitesini ve akademik başarısını artırmaya yönelik stratejik bir adım olarak öne çıkmaktadır. Bu süreç, öğretim elemanlarının başarılarını ölçmek ve geliştirmek adına önemli bir araç olup, üniversitemizin akademik mükemmeliyetini sürdürme hedefine katkı sağlamaktadır